Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 928713
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Anaspis flava (Linnaeus 1758)
państwo: PL
kraina KFP: Pieniny
lokalizacja nadrzędna: Pieniny
kwadrat UTM: DV57
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: