Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz (dane na podst. literatury)
ID: 951048
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Mordellistena brunneospinosa Ermisch, 1963
państwo:
kraina KFP: Lower Silesia
lokalizacja nadrzędna: Wrocław
lokalizacja: Świniary
kwadrat UTM: XS37
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 18 VI 1995
powiązane publikacje: Borowiec 1996c, Borowiec et Kubisz 1999, Kubisz et al. 2015
w kolekcji: AC