Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz (dane na podst. literatury)
ID: 951052
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Mordellistena brunneospinosa Ermisch, 1963
państwo:
kraina KFP: East Beskid Mts.
lokalizacja nadrzędna: Przemyśl
kwadrat UTM: FA21
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 18 VI 1881