Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz (dane na podst. literatury)
ID: 954245
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Anthicus flavipes flavipes (Panzer, 1796)
państwo:
kraina KFP: Małopolska Upland
lokalizacja nadrzędna: Radom
lokalizacja: Nowa Wola Gołębiowska
kwadrat UTM: EB19
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 30 IV 1993
powiązane publikacje: Barłożek T. et al. 2011, Kubisz D. et al. 2015
w kolekcji: AC