Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 954248
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Anthicus flavipes flavipes (Panzer, 1796)
państwo:
kraina KFP: West Beskid Mts.
lokalizacja nadrzędna: Cieszyn
kwadrat UTM: CA21
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 1917-1919
powiązane publikacje: Wanka 1920, Kubisz et al. 2015