Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 954899
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Microhoria unicolor unicolor (Schmidt W.L.E., 1842)
państwo:
lokalizacja nadrzędna: Poland
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: