Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 969035
oryg. oznaczenie: Aechmites terricola Herbst
państwo:
lokalizacja: Warszawa
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 20 II 1919