Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 9946
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Antherophagus silaceus (Herbst, 1792)
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: «Galicja»
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: