Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 995352
oryg. oznaczenie: Amara Bonelli tricuspidata Dejean
państwo:
lokalizacja: Skolimów
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 23 V 1936
oznaczony przez: F. Hieke, E. Schauberger