Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 996235
oryg. oznaczenie: Amara Bonelli lunicollis Schiodte
państwo:
lokalizacja: Trzy Korony
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 27 V 1924