Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 996241
oryg. oznaczenie: Amara Bonelli montivaga Sturm
państwo:
lokalizacja: Truskawiec
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 24 VI 1922