Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 996501
oryg. oznaczenie: Amara Bonelli spreta Dejean
państwo:
lokalizacja: Dąbrówka
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 9 V 1929
oznaczony przez: J. Makólski