Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 996529
oryg. oznaczenie: Amara Bonelli tibialis Paykul
państwo:
lokalizacja: Czarna Struga
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 20 IV 1935