Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 996536
oryg. oznaczenie: Amara Bonelli tibialis Paykul
państwo:
lokalizacja: Piaseczno
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 13 IX 1925