Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 996537
oryg. oznaczenie: Amara Bonelli tibialis Paykul
państwo:
lokalizacja: Zegrze
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 27 IV 1935