Mapa Bioróżnorodności
Zbiory
typ: Kolekcja
nazwa: Uniw. Adama Mickiewicza, Zbiory Przyrodnicze: Schumann E.
BioMap ID: 219