Mapa Bioróżnorodności
Zbiory
typ: Kolekcja
nazwa: Uniw. Wrocławski, ZBiTE
BioMap ID: 266