Mapa Bioróżnorodności
Zbiory
typ: Kolekcja
nazwa: Buszko J. i in.
BioMap ID: 475