Mapa Bioróżnorodności
Zbiory
typ: Kolekcja
nazwa: Józefczuk J. et Sz.
BioMap ID: 534