Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Ampedus — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 27
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Elaterinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Ampediniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Ampedusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Ampeduspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Ampedus (Ampedus) sinuatus E.F. Germar, 1844
PL
NIE
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015178    kod taksonu: —(2761b)
taksonomia sprawdzona: TAK
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Ampedus sinuatus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: krainy KFP — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 9
 • Publikacje: 1
 • Kolekcje: 3
 • Autorzy publikacji: 1
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek występujący w Europie południowej (nie znany z Półwyspu Iberyjskiego) oraz w południowych obszarach Europy Środkowej i Wschodniej; wykazywany również z Azji Mniejszej i Kaukazu. Wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Jedyna wzmianka sprzed przeszło stu lat o jego występowaniu w Beskidach Zachodnich oparta była zapewne na podstawie błędnego oznaczenia, gdyż nie została później potwierdzona przez M. Łomnickiego (1913) w wykazie chrząszczy Polski. Zamieszkuje lasy liściaste i mieszane na terenach nizinnych i podgórskich oraz w szerokich dolinach górskich. Bionomia słabo poznana. Larwy bytują jakoby w glebie (Dolin 1964), co wydaje się mało prawdopodobne, gdyż dotychczas wszystkie inne znane larwy gatunków z rodzaju Ampedus Dej. są związane biologicznie z butwiejącym drewnem, będącym w różnych fazach rozkładu. Postacie dojrzałe łowi się przeważnie pojedynczo zarówno na starych, jak i krzaczastych dębach, na trawach pod drzewami i na kwitnących krzewach.

Ilustracje
... przeglądaj
Ampedus
sinuatus
Zewnętrzne źródła danych