Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Hemipterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Sternorrhynchapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Psylloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Aphalaridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Aphalarinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Craspedoleptarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Craspedolepta sonchi (A. Förster, 1848)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1143033    kod taksonu: 2:21
taksonomia sprawdzona: TAK
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Craspedolepta sonchi - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 3
 • Publikacje: 4
 • Kolekcje: brak danych
 • Autorzy publikacji: 2
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Wiadomości o występowaniu tego gatunku na południu Polski, podane przez Szulczewskiego (1927, 1929a) nie są, niestety, pewne. Używana przez niego nazwa Aphalara picta (Zett.) odnosi się w zasadzie do Craspedolepta flavipennis (Först.), lecz w jednym przypadku autor podaje (1927), iż łowił ten gatunek na mleczu — Sonchus oleraceus L., a jest to właśnie roślina żywicielska Craspedolepta sonchi (Först.) w drugim zaś przypadku (1929a) krótkie omówienie ubarwienia skrzydeł również wskazuje, że był to raczej Craspedolepta sonchi (Först.). Należy więc przyjąć, że zarówno w Parzynowie jak i w Tatrach Szulczewski zbierał okazy należące do Craspedolepta sonchi (Först.). Ponieważ nie zachowały się materiały dowodowe do obu wspomnianych prac, trzeba dane z nich zaczerpnięte uznać za nie sprawdzone. W Europie Craspedolepta sonchi (Först.) ma rozmieszczenie typu borealno- alpejskiego poza Europą gatunek ten znany jest dotąd tylko z Syberii. Rośliny żywicielskie nie są jeszcze wystarczająco poznane, przypuszcza się, że żyje na mleczu — Sonchus oleraceus L., a być może i na innych gatunkach z tego rodzaju. Loginova (1962) podaje, że zimują nie jaja, jak u znakomitej większości gatunków z rodzaju Craspedolepta Enderl., lecz larwy.

Zewnętrzne źródła danych