Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Pardosa — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 31
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Cheliceratapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Arachnidagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Araneaerząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Lycosidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Pardosarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Pardosa bifasciata (C.L. Koch, 1834)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 5000449    kod taksonu: 80+81
taksonomia sprawdzona: TAK
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Pardosa bifasciata - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: krainy KFP — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 6
 • Publikacje: 9
 • Kolekcje: brak danych
 • Autorzy publikacji: brak danych
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek europejski, znany również z Azji Mniejszej. Żyje na silnie nasłonecznionych pagórkach, wśród suchej trawy i kamieni.
[KFP 80: Pardosa bifasciata (C.L. Koch, 1834)]
Rzadki gatunek o niedostatecznie znanym rozmieszczeniu, podawany poza Polską tylko ze Szwajcarii, Niemiec i ZSRR. U nas żyje wyłącznie w lasach sosnowych tuż nad brzegiem morza.
[KFP 81: Pardosa calida (Blackwall, 1852)]

Zewnętrzne źródła danych