In English
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Lepidopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 3. Papilionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Nymphalidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Nymphalinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Aglaisrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Aglais io (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1203534    kod taksonu: 2127
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Buszko J. et Nowacki J. 2017 checklist: J. Buszko
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Aglais io - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 6851
 • Publikacje: 5
 • Kolekcje: 14
 • Autorzy publikacji: 6
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 25

Opis taksonu
Pięknie ubarwiony i wszędzie spotykany motyl lata w dwu pokoleniach: od połowy IV do połowy VII oraz od VIII do V z przerwą na sen zimowy. Gąsienice żerują gromadnie na pokrzywach i rzadziej chmielu w V i VI, pokolenie letnie w VII. Motyle zimują podobnie jak u rusałki pokrzywnika.
[277: Nymphalis io (Linnaeus 1758) – sadownik pawie oczko]
Rozpoznawanie i obserwowanie: Dymorfizmu płciowego brak. Wierzch skrzydeł posiada unikatowy wzór, stąd motyla nie sposób pomylić z jakimkolwiek innym gatunkiem. Spód skrzydeł posiada ciemny, prawie czarny wzór.
Rozwój motyla: Młode gąsienice żyją gromadnie na łanach pokrzyw rosnących w miejscach nasłonecznionych osłoniętych przez las. Dopiero w przedostatnim stadium larwalnym rozpraszają się i żerują indywidualnie. Przepoczwarczają się na różnych przedmiotach w miejscach osłoniętych w niedużej odległości od miejsca żerowania. Motyl zimuje na poddaszach i w piwnicach nieogrzewanych budynków, przepustach pod drogami i w jaskiniach. Do rozrodu przystępuje po przezimowaniu.
Okres lotu motyla: Jedno pokolenie w roku: 2/VII – 1/X –– zimowanie –– 3/III – 2/VI.
Siedliska: Skraje lasów, ugory, tereny ruderalne, zarośla, łąki suche i wilgotne, lasy mieszane, przydroża, przytorza, ogrody, działki rekreacyjne.

Zewnętrzne źródła danych