In English
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 3. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Tenebrionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Boridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Borinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Borosrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Boros schneideri (Panzer, 1796) — ponurek Schneidera
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1021840    kod taksonu: 3940
taksonomia sprawdzona: TAK
ochrona gatunkowa: ścisła
Polska Czerwona Księga: EN
Polska Czerwona Lista: EN
Dyrektywa Siedliskowa: Annex II
 

źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2008 checklist: D. Kubisz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Boros schneideri - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: powiaty — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 101
 • Publikacje: 25
 • Kolekcje: 9
 • Autorzy publikacji: 26
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Gatunek występujący głównie w północno-wschodniej części Europy sięgający na wschód po Zabajkale, notowany poza tym z Japonii; znany jest również z nielicznych izolowanych stanowisk we wschodniej części Europy środkowej. Występuje lokalnie i wszędzie jest rzadko i sporadycznie poławiany. W Polsce wykazywany z niewielu stanowisk tylko w pięciu krainach. Omawiany gatunek jest zaliczany do reliktów lasów pierwotnych. W związku z intensywną eksploatacją lasów w Europie na wielu stanowiskach wyginął całkowicie, a w innych ostojach grozi mu wymarcie. Bionomia tego gatunku dość dobrze poznana. Cykl rozwojowy co najmniej dwuletni. Larwy żerują pod odstającą korą pni i gałęzi martwych drzew iglastych i liściastych. Wykazują one skrajne przystosowania do życia pod korą i w szczelinach drewna; przystosowania te są wyrażone bardzo płaską oraz wydłużoną budową ciała. Przepoczwarczenie następuje w lipcu lub sierpniu. Postacie dojrzałe zimują w zmurszałym drewnie, w szczelinach drzewa i pod odstającą korą.

Ilustracje
... przeglądaj
Boros
schneideri
Zewnętrzne źródła danych