Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: book
year: 2004
authors: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z.
title: Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T.6. Gatunki zwierząt (z wyłączeniem ptaków).
publisher: Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
short citation: Adamski et al. 2004b
BioMap ID: 19282