Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: book chapter
year: 2004
author: Aleksandrowicz O.
title: Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) rezerwatu "Krynica Morska".
book title: Badania ważek, chrząszczy i chruścików na obszarach chronionych. II Krajowe Sympozjum Odonatologiczne, XXIX Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE, III Seminarium Trichopterologiczne. Urszulin, 21-23.05.2004. Streszczenia referatów, komunikatów i poster.
editors: Buczyński P., Serafin E., Ptaszyńska A.publisher: Olsztynpages: 5
short citation: Aleksandrowicz 2004b
BioMap ID: 17224