Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: book chapter
year: 2002
authors: Aleksandrowicz O., Browarski B., Krzętowski B.
title: Stan poznania fauny chrząszczy (Insecta: Coleoptera) Pojezierza Mazurskiego.
book title: Konferencja Naukowa „Ochrona owadów w Polsce – Ekologiczne i gospodarcze konsekwencje wymierania i ekspansji gatunków". Olsztyn, 21-23 września 2002.
publisher: UWM, Olsztyn
short citation: Aleksandrowicz et al. 2002
BioMap ID: 12089