Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2002
autorzy: Aleksandrowicz O., Browarski B., Krzętowski B.
tytuł: Stan poznania fauny chrząszczy (Insecta: Coleoptera) Pojezierza Mazurskiego.
tytuł książki: Konferencja Naukowa „Ochrona owadów w Polsce – Ekologiczne i gospodarcze konsekwencje wymierania i ekspansji gatunków". Olsztyn, 21-23 września 2002.
wydawca: UWM, Olsztyn
cytacja skrócona: Aleksandrowicz et al. 2002
BioMap ID: 12089