Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1998
author: Bąkowski M.
title: Uwagi o biologii i rozmieszczeniu Synanthedon flaviventris (Staudinger, 1883) (Lepidoptera, Sesiidae) w Polsce.
periodical: Przegląd Przyrodniczyvol.: 9issue: 3pages: 11-14
short citation: Bąkowski M. 1998b
BioMap ID: 12732