Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1998
autor: Bąkowski M.
tytuł: Uwagi o biologii i rozmieszczeniu Synanthedon flaviventris (Staudinger, 1883) (Lepidoptera, Sesiidae) w Polsce.
czasopismo: Przegląd Przyrodniczytom: 9zeszyt: 3strony: 11-14
cytacja skrócona: Bąkowski M. 1998b
BioMap ID: 12732