Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1998
author: Bąkowski M.
title: Zastosowanie pułapek feromonowych w badaniach rozmieszczenia Synanthedon conopiformis (Esper, 1782) (Lepidoptera, Sesiidae) w Polsce.
periodical: Przegląd Przyrodniczyvol.: 9issue: 3pages: 8-11
short citation: Bąkowski M. 1998c
BioMap ID: 12731