Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1998
autor: Bąkowski M.
tytuł: Zastosowanie pułapek feromonowych w badaniach rozmieszczenia Synanthedon conopiformis (Esper, 1782) (Lepidoptera, Sesiidae) w Polsce.
czasopismo: Przegląd Przyrodniczytom: 9zeszyt: 3strony: 8-11
cytacja skrócona: Bąkowski M. 1998c
BioMap ID: 12731