Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1965
author: Bałazy S.
title: Obserwacje nad biologią i występowaniem w Polsce owadziarek (Terebrantia, Hym.) pasożytujących na kornikach (Scolytidae, Col.).
periodical: Folia forestalia Polonica, Seria A - Leśnictwovol.: 11pages: 303-331
short citation: Bałazy S. 1965b
BioMap ID: 216