Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1965
autor: Bałazy S.
tytuł: Obserwacje nad biologią i występowaniem w Polsce owadziarek (Terebrantia, Hym.) pasożytujących na kornikach (Scolytidae, Col.).
czasopismo: Folia forestalia Polonica, Seria A - Leśnictwotom: 11strony: 303-331
cytacja skrócona: Bałazy S. 1965b
BioMap ID: 216