Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2004
authors: Banaszak J., Buszko J., Czachorowski S., Czechowska W., Hebda G., Liana A., Pawłowski J.S., Szeptycki A., Trojan P., Węgierek P.
title: Przegląd badań inwentaryzacyjnych nad owadami w parkach narodowych Polski. [In:] Parki narodowe i rezerwaty przyrody w Polsce jako naturalne ostoje europejskiej fauny owadów.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 23issue: Supl. 2pages: 5-56
short citation: Banaszak et al. 2004
BioMap ID: 11938

full text: Download