Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Harpalinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Zabrinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Amarinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Amaragenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Celiasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Amara (Celia) erratica (C. Duftschmid, 1812)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1004182    taxon code: 249
taxonomy checked: YES
Polish Red List: NT
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Amara erratica - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 98
 • Publications: 54
 • Collections: 7
 • Publication authors: 55
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Holarktyczny gatunek okołobiegunowy, w faunie Europy wykazywany jako element borealno-alpejski, w Skandynawii występuje dopiero od 64° szer. geogr. aż do najdalszej północy, na południu zaś izolowanymi stanowiskami górskimi sięga do Pirenejów, Jury, Wogezów, Alp, Czarnogóry, Rodopów i Kaukazu. W Polsce jako element borealno-górski, relikt polodowcowy — występuje w Górach Świętokrzyskich (najwyższe wzniesienie 611 m n.p.m. na Łysicy), Sudetach i Karpatach. Żyje na terenach otwartych, zwykle na suchych, nasłonecznionych pochyłościach, pokrytych przeważnie skąpą roślinnością trawiastą. Na północy Europy zasiedla piaszczysto-żwirowe moreny, w południowej części spotykany liczniej ponad górną granicą lasu, w Tatrach do wysokości przynajmniej 2100 m, w Beskidach — 1700 m i w Sudetach 1500 m n.p.m.

Illustrations
... browse
Amara
erratica
External data sources