Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1982
authors: Błażejewska A., Rybarczyk D.
title: Żerowanie oprzędzików na liściach różnych odmian grochu.
periodical: Ochrona Roślinvol.: 26issue: 2pages: 9
short citation: Błażejewska et Rybarczyk 1982
BioMap ID: 559