Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2013
authors: Borowski J., Byk A., Mazur S., Mokrzycki T., Rutkiewicz A.
title: Waloryzacja ekosystemów leśnych Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie” w oparciu o mycetobiontyczne chrząszcze grzybów nadrzewnych.
periodical: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowievol.: 2issue: 35pages: 175-196
short citation: Borowski et al. 2013
BioMap ID: 17239