Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Melandryidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Melandryinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Dircaeinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Abderagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Cariduasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Abdera (Caridua) flexuosa (G. Paykull, 1799)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1020669    taxon code: 3771
taxonomy checked: YES
source of names: Nikitsky et Pollock 2008 wykaz: D. Kubisz
Data on distribution in Poland
Abdera flexuosa - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 180
 • Publications: 41
 • Collections: 16
 • Publication authors: 43
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek obejmujący zasięgiem północną i środkową część Europy, na zachód docierający do Francji, na południe do Włoch północnych i Siedmiogrodu, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju, przy czym większość danych o rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach sprzed kilkudziesięciu, a nawet stu lat, przez co wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Rozwój larwalny odbywa w owocnikach hub rosnących na różnych drzewach liściastych, zwłaszcza bukach, dębach, olchach i wierzbach, rzadziej larwy żerują w hubach na drzewach iglastych. Grzybami żywicielskimi tego chrząszcza są: hubiak pospolity — Fomes fomentarius (L. ex Fr.) Kickx, ozorek dębowy — Fistulina hepatica (Schaeff.) ex Fr. i czyreń sosnowy — Phellinus pini (Thore ex Fr.) Pil.

Illustrations
... browse
Abdera
flexuosa
External data sources