Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2000(1999)
authors: Buchholz L., Kubisz D., Gutowski J.M.
title: Ochrona chrząszczy (Coleoptera) w Polsce – problemy i możliwości ich rozwiązania. [In:] Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 18issue: Supl. 2pages: 155-163
short citation: Buchholz et al. 2000(1999)
BioMap ID: 12131

full text: Download