Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2000(1999)
autorzy: Buchholz L., Kubisz D., Gutowski J.M.
tytuł: Ochrona chrząszczy (Coleoptera) w Polsce – problemy i możliwości ich rozwiązania. [In:] Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 18zeszyt: Supl. 2strony: 155-163
cytacja skrócona: Buchholz et al. 2000(1999)
BioMap ID: 12131

pełny tekst: Pobierz