Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: book chapter
year: 2007
authors: Buczyński P., Ciechanowski M., Kowalczyk J.K., Kukwa M.
title: Walory przyrodnicze projektowanego rezerwatu „Torfowiska źródliskowe nad jeziorem Jaczno”.
book title: XXX lat Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Materiały konferencyjne "Parki krajobrazowe w krajowym systemie ochrony obszarowej" (Szelment 28-29 września 2006).
editors: Fałtynowicz Z., Rant-Tanajewska M., Świerubska T.publisher: Stowarzyszenie miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy”, Malesowizna–Turtulpages: 41-48
short citation: Buczyński et al. 2007b
BioMap ID: 20412