Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2007
autorzy: Buczyński P., Ciechanowski M., Kowalczyk J.K., Kukwa M.
tytuł: Walory przyrodnicze projektowanego rezerwatu „Torfowiska źródliskowe nad jeziorem Jaczno”.
tytuł książki: XXX lat Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Materiały konferencyjne "Parki krajobrazowe w krajowym systemie ochrony obszarowej" (Szelment 28-29 września 2006).
redaktorzy: Fałtynowicz Z., Rant-Tanajewska M., Świerubska T.wydawca: Stowarzyszenie miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy”, Malesowizna–Turtulstrony: 41-48
cytacja skrócona: Buczyński et al. 2007b
BioMap ID: 20412