Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1965
author: Burzyński J.
title: Igłówka sosnowa (Pryszczarek sosnowy) Thecodiplosis brachyntera Schwäg., jej biologia, znaczenie gospodarcze i zwalczanie.
periodical: Prace Instytutu Badawczego Leśnictwavol.: 274
short citation: Burzyński 1965b
BioMap ID: 19542