Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1965
autor: Burzyński J.
tytuł: Igłówka sosnowa (Pryszczarek sosnowy) Thecodiplosis brachyntera Schwäg., jej biologia, znaczenie gospodarcze i zwalczanie.
czasopismo: Prace Instytutu Badawczego Leśnictwatom: 274
cytacja skrócona: Burzyński 1965b
BioMap ID: 19542