Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1995
authors: Cmoluch Z., Czarniawski W.
title: Otiorhynchus smreczynskii Cmoluch, 1968 i gatunki ryjkowcowatych (Coleoptera: Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) zbiorowisk synantropijnych Lublina.
periodical: Folia Societatis Scientiarum Lublinensis. Biologiavol.: 32pages: 65-69
short citation: Cmoluch Z. et Czarniawski W. 1995
BioMap ID: 1185