Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1995
autorzy: Cmoluch Z., Czarniawski W.
tytuł: Otiorhynchus smreczynskii Cmoluch, 1968 i gatunki ryjkowcowatych (Coleoptera: Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) zbiorowisk synantropijnych Lublina.
czasopismo: Folia Societatis Scientiarum Lublinensis. Biologiatom: 32strony: 65-69
cytacja skrócona: Cmoluch Z. et Czarniawski W. 1995
BioMap ID: 1185