Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1955
authors: Czarnecki Z., Gruszczyńska J., Smoleńska E.
title: Badania nad składem pokarmu płomykówki [Tyto alba guttata (C. L. Br.)] w latach 1950-1952 w województwie Poznańskim.
periodical: Prace Komisji Biologicznej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Naukvol.: 16issue: 3pages: 1-39
short citation: Czarnecki et al. 1955
BioMap ID: 1312