Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1962
author: Gałecka B.
title: Wpływ zadrzewień śródpolnych na przebieg dynamiki liczebności mszyc ziemniaczanych i drapieżnych Coccinellidae.
periodical: Ekologia Polska, seria Avol.: 10pages: 21-44
short citation: Gałecka 1962
BioMap ID: 2272