Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1935
author: Gawinowa J.
title: Materjały do zoocecidjologji Mazowsza.
periodical: Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział nauk matematycznych i przyrodniczychvol.: 28issue: 7-9pages: 92-134
short citation: Gawinowa 1935
BioMap ID: 2311